Geautomatiseerde dossierconversie

Geautomatiseerde dossierconversie

To AFAS Profit

De oplossing

Na het aanleveren van het digital dossier, via direct vanuit AFAS Profit, een externe database, netwerkmappen, (S)FTP, Cloudopslag of andere digitale manier, wordt het matchen van documenten gestart. Door de vooraf bepaalde categorieën wordt snel inzicht gegeven in de te converteren documenten en bijlages. Als klant heb je zelf inzage in jouw proces, kan je zelf ook actief meehelpen met het indelen van documenten en is er overzicht van de nog in te delen documenten.

Het voordeel van onze werkwijze is dat er al een grote standaard set van categorieën beschikbaar is die de conversie eenvoudiger, sneller en vollediger maakt.

Tijdens de conversie kan gekozen worden om documenten in de formaten DocX, Doc, XLS, XLSX; TXT, direct te converteren naar PDF. De documenten kunnen daardoor niet meer bewerkt worden. PDF zijn efficiëntere, eenvoudiger en sneller te raadplegen.

Lees verder