Geautomatiseerde dossierconversie

Geautomatiseerde dossierconversie

To AFAS Profit

Het vraagstuk

Het digitale dossier wat met veel inzet is gestart in het verleden is achtergebleven in de oude (ERP of HRM) systemen, mappen op het netwerk en/of SharePoint. De bijlages zoals facturen, contracten, arbeidsovereenkomsten, loonstroken zijn niet door de gebruiker/medewerker zelf terug te vinden.

Daarnaast moet er in veel gevallen licentiekosten betaald worden of zelfs een oude database in de lucht gehouden worden.

Alleen door een superuser met kennis van de “oude ”systemen kan bij de bijlages.

Juist op dit punt ontstaat ook een juridisch probleem. ER moet rekening gehouden worden met de volgende wetten:

  • De Wet op de Privacy;
  • De AVG;
  • De Archiefwet.

Lees verder